Odkazy


Na základe schváleného nového VZN č. 3/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladovv školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina,ktorého účinnosť je od 01.04.2023, sa mení... Viac
Zápis budúcich prvákov pre školský rok 2023/2024sa uskutoční 12.-14. apríla 2023 od 14,00 hod. do 18,00 hod.v priestoroch budovy školy na 1. poschodí.Bližšie info... Viac
Na základe rozhodnutia RÚVZ oznamujeme rodičom prerušenie prevádzky MŠ Brodňanská 110/17 od 15.12.2022 do 21.12.2022 (vrátane). Prevádzka sa obnoví dňa 22.12.2022.Mgr. Zdenka Špaldoňová, zást. RŠ pre... Viac
Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie. Uskutoční sa v pondelok 5.9.2022 o 15:30 hod, v priestoroch Materskej školy Brodňanská 110/17.Tešíme sa na Vašu účasť.S pozdravom Mgr.... Viac
Milí rodičia,Školský rok 2022/2023 sa v našej materskej škole začne 2.9.2022. Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 16,15 hod. Deti budú v materskej škole potrebovať:- pohár na pitie... Viac