Odkazy


Ospravedlnenie neprítomnosti predškolákov v materskej školeDochádzka predškolákov do materskej školy je povinná, preto je potrebné písomne ospravedlňovať neprítomnosť dieťaťa v materskej škole. Každý rodič si prevezme od triednej učiteľky... Viac
Na základe rozhodnutia RÚVZ oznamujeme rodičom prerušenie prevádzky MŠ Brodňanská 110/17 od 5.10.2021 do 11.10.2021. (zvýšená chorobnosť detí) Prevádzka sa obnoví dňa 12.10.2021.Mgr. Zdenka Špaldoňová, zást. RŠ pre... Viac
Úhrada poplatkov za MATERSKÚ ŠKOLU Poplatok za materskú školu vovýške 20€ sa uhrádza na bankový účet,a to vždy do 10. dňa v mesiaci. Číslo účtu je 0303704005/5600 IBAN: SK15... Viac
Riaditeľka ZŠ s MŠ Brodňanská 110/17 udeľuje v dňoch 6.9.2021 a 14.9.2021 riaditeľské voľno pre ročníky 1.-9., ŠKD a MŠ z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej... Viac
Informácie k začiatku školského roka 2021/2022Školský rok začína 2.9. 2021, prevádzka MŠ je od 6,30 hod.Dieťa je potrebné priviesť do 08:00. Zákonný zástupca predloží vypísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti... Viac