Odkazy


Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na nový školský rok 2022/2023 bude prebiehať v mesiaci máj:od 11.mája do... Viac
Žiadosť o prijatie do materskej školy sa nachádza v sekcii Materská škola- Na stiahnutie.Prijímanie žiadostí bude v mesiaci máj, presný termín určí zriaďovateľ a bude zverejnený na... Viac
Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na školský rok 2022/2023 sa v Žiline uskutočnia od 6. do 8. apríla v čase od 14.00 hod.... Viac
Ospravedlnenie neprítomnosti predškolákov v materskej školeDochádzka predškolákov do materskej školy je povinná, preto je potrebné písomne ospravedlňovať neprítomnosť dieťaťa v materskej škole. Každý rodič si prevezme od triednej učiteľky... Viac
Na základe rozhodnutia RÚVZ oznamujeme rodičom prerušenie prevádzky MŠ Brodňanská 110/17 od 5.10.2021 do 11.10.2021. (zvýšená chorobnosť detí) Prevádzka sa obnoví dňa 12.10.2021.Mgr. Zdenka Špaldoňová, zást. RŠ pre... Viac