Odkazy


Popis dokumentu Dátum zverejneniaVeľkosť
Informovaný súhlas rodiča s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 12.4.2023 113.2 KB
Súhlas pediatra s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 12.4.2023 90 KB
Školský poriadok 13.9.2022 651.4 KB
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 24.8.2022 144 KB
Splnomocnenie na prebratie dieťaťa 24.8.2022 118.1 KB
Žiadosť o prijatie do materskej školy 1.3.2022 123.7 KB
Rozhodnutie RÚVZ z 8.3.2021 9.3.2021 247.7 KB
COVID POTVRDENIE 2.3.2021 253 KB
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 8.2.2021 355 KB
Vyhlásenie MŠ 29.5.2020 748.8 KB
Prehlásenie zákonného zástupcu 29.5.2020 991.5 KB
Žiadosť na odpustenie príspevku MŠ 17.2.2019 200.2 KB