Odkazy


« Späť
Prerušenie prevádzky materskej školy
14.12.2022
Na základe rozhodnutia RÚVZ oznamujeme rodičom prerušenie prevádzky MŠ Brodňanská 110/17 od 15.12.2022 do 21.12.2022 (vrátane). Prevádzka sa obnoví dňa 22.12.2022.

Mgr. Zdenka Špaldoňová, zást. RŠ pre MŠ