Odkazy


Meno školy:Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17
Adresa školy:Základná škola s materskou školou
Brodňanská 110/17
Brodno
riaditeľ školy
zástupca pre 1. stupeň
tajomníčka
špeciálny pedagóg
výchovný poradca
vedúca školskej jedálne