Odkazy


Otvorenie MŠsa uskutoční na základeUznesenia vlády. Mesto Žilina– zriaďovateľmá záujem MŠ otvoriťod 8.2.2021 prípadne od 9.2.2021.Pri otvoreníprevádzky MŠ je zákonný zástupca dieťaťa povinný sa preukázať negatívnym testom pri vstupe... Viac
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Brodňanská 110/17,Žilina oznamuje rodičom prerušenie prevádzky MŠ od 24.11.2020 – 30.11.2020 z nariadenia RÚVZ karanténa v MŠ.Nástup detí do MŠ... Viac
Na základe ROZHODNUTIA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline sa prerušuje vyučovanie v 3. a 8. triede Základnej školy, Brodňanská 110, 010 14 Žilina od 14.10.2020 do... Viac
OtvorenieMŠ Brodňanská 110/17 Prevádzka MŠ od 2.9.2020 6:30 – 16:00.Z prevádzkových dôvodov odporúčame rodičomnástup do MŠ od 7:00 h. Prosíme rodičov o preštudovanie Manuálu opatrenípre MŠ na stránkach Ministerstva... Viac
Oznamujeme zákonným zástupcom,že prevádzka materskej školy v mesiaci jún 2020 bude v čase od 7.00h. do 16.00h.Pred nástupom je potrebné vyplniť VYHLÁSENIE a PREHLÁSENIE RODIČA O ZDRAVOTNOM STAVE... Viac