Odkazy


Pre MŠ - stiahnúť tuPre ZŠ - stiahnúť... Viac
Nástup do školy žiakov 1. stupňa je v utorok9.2.2021, učiť sa bude podľa rozvrhu, ktorý bol pred Vianocami. Tí čo nenastúpia od utorka, ospravedlneníz vyučovania budú. Pre týchto žiakov... Viac
Oznamujem rodičom otvorenie prevádzky MŠ od 9.2.2021Pri vstupe do MŠ je potrebné sa preukázať oprávnenej osobenegatívnym testom COVID 19/ nie starším ako 7 dní /- dodržiavať odstup, rúško,... Viac
Otvorenie MŠsa uskutoční na základeUznesenia vlády. Mesto Žilina– zriaďovateľmá záujem MŠ otvoriťod 8.2.2021 prípadne od 9.2.2021.Pri otvoreníprevádzky MŠ je zákonný zástupca dieťaťa povinný sa preukázať negatívnym testom pri vstupe... Viac
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Brodňanská 110/17,Žilina oznamuje rodičom prerušenie prevádzky MŠ od 24.11.2020 – 30.11.2020 z nariadenia RÚVZ karanténa v MŠ.Nástup detí do MŠ... Viac