Odkazy


OZNAMY PRE STRAVNÍKOV ZŠ s MŠ

Základnou úlohou školského stravovania je zabezpečiť systém plnohodnotnej výživy podľa odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé kategórie stravníkov a uskutočňovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín v zmysle zásad správnej výrobnej praxe, používať potravinové komodity najvyššej kvality s vysledovateľnosťou pôvodu a uprednostňovať regionálnych výrobcov potravín.

ODHLASOVANIE STRAVY

Odhlásiť dieťa z obeda môžete vždy v pondelok do 7:30 a ostatné dni vopred do 13:30.

!!! Dôležité!!!
V prípade, ak ste včas dieťa/žiaka neodhlásili z obeda, nie je možné vydať obed do obedára. Obed Vám bude zabalený do jednorazového obalu, ktorý poskytne školská jedáleň v čase od 11:30 – 12:30 hod.