Odkazy
Vedenie školy:

 • Mgr. Janette Chupáčová, riad. školy
 • PaedDr. Emília Sidorová, zást. riad. školy

Rozdelenie triednictva:

 • 1. ročník Mgr. Dubovcová Zuzana
 • 2. ročník Mgr. Rúčková Monika
 • 3. ročník Mgr. Závodská Zuzana
 • 4. ročník Mgr. Zámečníková Iveta
 • 5. ročník Mgr. Kadurová Šárka
 • 6. ročník Mgr. Balcárková Martina
 • 7. ročník Mgr. Kasáková Martina
 • 8. ročník Mgr. Belanová Lucia
 • 9. ročník PaedDr. Emília Sidorová

Učitelia bez triednictva:

 • Mgr. Gjabel Vladimír
 • Ing. Žifčáková Stanislava
 • Mgr. Ing. Arch. Pšenčíková Lýdia

ŠKD

 • p. Tvrdá Anna
 • p. Bielová Tatiana

Výchovná poradkyňa:

 • Mgr. Závodská Zuzana

Školský psychológ:

 • Mgr. Šeligová Zuzana

Asistenti učiteľa:

 • Mgr. Židuljaková Ľubica
 • Mgr. Budošová Slávka
 • Ing. Žifčáková Stanislava
 • Bielová Tatiana

Ekonómka:

 • Ing. Soňa Kovalčíková