Odkazy


« Späť
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
24.3.2023

Na základe schváleného nového VZN č. 3/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina,

ktorého účinnosť je od 01.04.2023, sa mení jeho výška z 20 eur mesačne na 25 eur mesačne vopred na účet školy.