Odkazy


september
23.9. jesenná rovnodennosť
 • vychádzky do blízkeho okolia- pozorovanie okolitej prírody
 • zber prírodného materiálu, tvorivé využitie - čo ponúka jeseň – práca s prírodným materiálom
 • EKODEŇ - čistenie školského dvora – hrabanie, zber odpadkov – usilovné včielky , lienky, motýliky
 • kútik živej prírody na triedach
 • strom života – školský dvor – bádateľské aktivity
  pochopenie významu stromov pre človeka, vtákov
október
4.10. Svetový deň zvierat
16.10. Svetový deň výživy
 • výstava ovocia a zeleniny – ovocníčkovia – vnímanie darov prírody
  zaujať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu, príprava šalátov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie - dary našej záhrady
  výtvarne vyjadrenie z pozorovania prírody
 • tekvicová paráda – výstava tekvičiek, súťaž o naj tekvičku
 • vychádzka k zvieratkám – s 1.roč.ZŠ
 • tvorivé dielne –– les, zvieratá z prír. materiálu
 • detské knihy, encyklopédie s prírodnou tématikou – zvieratá
november
 • práce s prírodným materiálom – ukáž , čo vieš
 • jesenné upratovanie školského dvora
 • foto očami detí – príroda – fotografovanie, prezentácia foto so slovným hodnotením detí
 • výroba vtáčej búdky a kŕmidla
 • Martin na bielom koni – pripomenutie tradícií a zvykov s príchodom zimy
 • Ekovláčik – práca s papierom
december
21.12. Nástup zimy
 • vyvesenie búdky, prikrmovanie vtákov na školskom dvore, určovanie semien pre vtáky – rozoznávanie
 • pozorovanie zimnej krajiny – vychádzky do okolia – Brodňanka, Rochovica – rozdiely, rieka Kysuca, jazero, zmeny
 • prikrmovanie kačiek na rieke Kysuca
 • oslavy príchodu zimy – aranžovanie z prír. materiálu, vianočné ozdoby
január
 • vychádzka do zimnej prírody otužovanie detského organizmu, poznávanie opisovanie prírodných javov na základe pozorovania – sneh, ľad..
 • skúmanie, experimentovanie so snehom, ľadom – bádateľské aktivity
 • kŕmenie vtáčikov na školskom dvore
 • život zvierat a vtákov zime
 • stavanie snehuliačej rodiny na školskom dvore
 • kreslenie, maľovanie – snehuliakov na školskom dvore
február
 • rozlišovanie stôp v snehu – vták, zviera
  včielky , lienky, motýliky hľadajú
 • prikrmovanie vtáčikov
 • práce v kútiku živej prírody – rastliny a ich význam pre človeka
 • branná vychádzka so žiakmi 1.ročníka
marec
21.3. Prvý jarný deň
22.3. Svetový deň vody
 • sadenie semien – poznávať základné podmienky rastu rastlín
  malí záhradníci – bádateľské aktivity
 • jarná vychádzka do prírody – typické znaky jari
 • jarná víla – prvé kvety poznávať, opísať
 • zber odpadkov a triedenie – separovanie školský dvor, okolie – usilovné včielky,lienky,motýliky
 • „MŠ v modrom“ prezentácia – voda a jej význam pre človeka – nástenky, tvorivé dielne na triedach, čistenie jazierka
 • cestovanie dážďovej kvapky k moru– poznávanie potokov, riek, – práca s prac.listami, knihou – vodný kolotoč
 • ekohry s vodou na školskom dvore
apríl
1.4. Deň vtáctva
7.4. Svetový deň zdravia
22.4. Deň zeme
 • encyklopédie – stromy, kvety domáce zvieratá, výtvarné zobrazenie
 • pomôžme prírode Deň zeme – chráňme prírodu a jej krásy
 • čistenie – zber odpadkov – náučný chodník Vranie
  spoločná aktivita so ZŠ – čistenie okolia
 • poznávanie stromov podľa púčikov, vysadenie stromčeka, rastlín, ihl.stromy
 • ekohry v prírode – pre zdravie – pohyb na čerstvom vzduchu
 • Deň s poľovníkom
 • Separovanie, zber odpadkov
máj
 • separovanie odpadkov v prírodnom okolí so žiakmi 1.triedy
 • návšteva skanzema – Oškerda
 • pozorovanie kvitnúcich stromov, určovanie, výtvarne zobrazenie
  Môj strom– prílet sťahovavých vtákov
 • hmyz pod lupou, vence z púpavy
 • športom k zdraviu – športové súťaže v prírode, športové ihrisko
 • popoludnie v prírode – turistická vychádzka s miernym zaťažením – zápisniky /zaznamenávanie – čo vidím/
jún
5.6. Svetový deň životného prostredia
 • práce s prírodným materiálom
 • pozorovanie motýľov, hmyzu v prírode
 • zber liečivých rastlín – herbár
 • čistenie potôčika pri MŠ
 • maľovaný plot – leto plné kvetov včielky , lienky ,motýliky maľujú
 • rybník a jeho tajomstvá