Odkazy
Záujmové útvary: Ponuka krúžkov v šk.r. 2019/2020


Názov krúžkuVedúciCieľ.skupinaDeň
Športové hry dievčatp. Sidorová5.-9. roč.streda
Jazykovedné okienkop. Kadurová7., 9. roč.streda
Šikovné rukyp. Závodská2.-3. roč.štvrtok
Angličtina hroup. Rúčková1.-2. roč.utorok
Angličtina hroup. Belanová5.-9. ročštvrtok
Šikovníčekp. Rúčková1.-5. roč.utorok
Matematika hroup. Balcárková5.-7. roč.streda
Kolégium Zelenej školyp. Kasáková4.-9. roč.utorok
Informatický krúžokp. Chupáčová3.-4. roč.utorok