Odkazy
Rozdelenie triednictva:

  • 1. ročník Mgr. Dubovcová Zuzana
  • 2. ročník Mgr. Rúčková Monika
  • 3. ročník Mgr. Závodská Zuzana
  • 4. ročník Mgr. Zámečníková Iveta
  • 5. ročník Mgr. Kadurová Šárka
  • 6. ročník Mgr. Balcárková Martina
  • 7. ročník Mgr. Kasáková Martina
  • 8. ročník Mgr. Belanová Lucia
  • 9. ročník PaedDr. Emília Sidorová