Odkazy


Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. r. 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 15.4. – 17.4.2020 elektronicky. K zápisu je potrebné elektronicky zaslať Žiadosť o prijatie dieťaťa... Viac
Linka dôvery Nezábudka0800 800 566Prevádzkuje ju Liga za duševné zdravie, psychologičky a psychológovia na nej radia ľuďom s psychickými ťažkosťami. Funguje nonstop, je bezplatná, anonymná.Linka detskej istoty116 111 ... Viac
Darujte 2% dane
1.3.2020
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania... Viac
oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na nový školský rok 2020/2021 bude prebiehať v mesiaci máj od: od 30. apríla do 31. mája 2020 od 7.00 hodiny... Viac
Zemiakový deň
1.11.2019
... Viac