Odkazy


oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na nový školský rok 2020/2021 bude prebiehať v mesiaci máj od: od 30. apríla do 31. mája 2020 od 7.00 hodiny... Viac
Zemiakový deň
1.11.2019
... Viac
Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. r. 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 3. – 5. apríla 2019 v čase od 14,00 do 18,00 hod. v budove školy na... Viac
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania... Viac
Oznamujeme Vám, že dňa 15.1.2019 bude riaditeľské voľno z dôvodu prašných prác pri dobudovaní sociálnych zariadení v MŠ. Vyučovanie pokračuje v stredu... Viac