Odkazy


Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. r. 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 3. – 5. apríla 2019 v čase od 14,00 do 18,00 hod. v budove školy na... Viac
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania... Viac
Oznamujeme Vám, že dňa 15.1.2019 bude riaditeľské voľno z dôvodu prašných prác pri dobudovaní sociálnych zariadení v MŠ. Vyučovanie pokračuje v stredu... Viac