Odkazy


Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,na základe rozhodnutia hlavného hygienika je s účinnosťou od 1.6.2020 povolená prevádzka 1. – 5. ročníka základnej školy. Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy... Viac
Základnáškola s materskou školou, Brodňanská110/17, 010 14 Žilinaoznamuje voľnépracovné miesto:Učiteľ/ka prenižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepisPredpokladanýtermín nástupu 1.9.2020, na dobu určitú (zástup MD)Úväzok: 1,00Požadovanékvalifikačné predpoklady a iné... Viac
Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na nový školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 11. mája do... Viac
Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. r. 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 15.4. – 17.4.2020 elektronicky. K zápisu je potrebné elektronicky zaslať Žiadosť o prijatie dieťaťa... Viac
Linka dôvery Nezábudka0800 800 566Prevádzkuje ju Liga za duševné zdravie, psychologičky a psychológovia na nej radia ľuďom s psychickými ťažkosťami. Funguje nonstop, je bezplatná, anonymná.Linka detskej istoty116 111 ... Viac