Odkazy


Základnáškola s materskou školou, Brodňanská110/17, 010 14 Žilinaoznamuje voľnépracovné miesto:Učiteľ/ka prenižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepisPredpokladanýtermín nástupu 1.9.2020, na dobu určitú (zástup MD)Úväzok: 1,00Požadovanékvalifikačné predpoklady a iné... Viac
Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na nový školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 11. mája do... Viac
Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. r. 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 15.4. – 17.4.2020 elektronicky. K zápisu je potrebné elektronicky zaslať Žiadosť o prijatie dieťaťa... Viac
Linka dôvery Nezábudka0800 800 566Prevádzkuje ju Liga za duševné zdravie, psychologičky a psychológovia na nej radia ľuďom s psychickými ťažkosťami. Funguje nonstop, je bezplatná, anonymná.Linka detskej istoty116 111 ... Viac
Darujte 2% dane
1.3.2020
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania... Viac