Odkazy


« Späť
Prerušenie prevádzky materskej školy
4.10.2021
Na základe rozhodnutia RÚVZ oznamujeme rodičom prerušenie prevádzky MŠ Brodňanská 110/17 od 5.10.2021 do 11.10.2021. (zvýšená chorobnosť detí) Prevádzka sa obnoví dňa 12.10.2021.

Mgr. Zdenka Špaldoňová, zást. RŠ pre MŠ