Odkazy


« Späť
Zápis do materskej školy na šk. r. 2022/2023
8.4.2022

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na nový školský rok 2022/2023 bude prebiehať v mesiaci máj:

od 11.mája do 13. mája 2022 od 08.00 hodiny do 16.00 hodiny.

Tlačivo na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca prevziať priamo v materskej škole alebo na web stránke školy zsmsbrodno.sk

Vyplnené a podpísané tlačivo môžete:

- poslať naskenované na e-mailovú adresu materskej školy- msbrodno@gmail.com

- osobne priniesť do materskej školy v čase od 08.00 do 16.00

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Prednostne sa do materskej školy budú prijímať:

- deti, ktoré dovŕšili k 31.8.2022 päť rokov veku,

- deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

- deti s trvalým pobytom Brodno, Vranie.

Pri podávaní žiadostí sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Žiadosť o prijatie do materskej školy sa nachádza na tejto webovej stránke v sekcii Materská škola- Na stiahnutie.


Mgr. Zdenka Špaldoňová, zást. RŠ pre MŠ