Odkazy


« Späť
OZNÁMENIE o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu základnej školy od 1.6.2020 do 30.6.2020
25.5.2020

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

na základe rozhodnutia hlavného hygienika je s účinnosťou od 1.6.2020 povolená prevádzka 1. – 5. ročníka základnej školy. Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ s MŠ Brodňanská 110, Žilina v období od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 si môžete prečítať TU.

Pri prvom nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť vyplnené VYHLÁSENIE službukonajúcej p. učiteľke alebo p. školníkovi.