Odkazy


« Späť
Podeľte sa s nami o Vaše 2 % a pomôžte nám plniť výchovno - vzdelávacie úlohy.
4.3.2019

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

  4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

  5. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska http://bit.ly/2llInh9.

Dokumenty na stiahnutie: